Ürünler

Ürodinami Kateterleri

Mesane ve üretra fonksiyonlarını takip etmek ve idrar kaçırmanın biçimini ve derecesini tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.