Ürünler

Pigtail Nefrostomi Kateteri

Perkütan yolu ile böbrekten drenaj amaçlı kullanılan kateterlerdir. Bu kateterlerde Pigtail, Malecot ve Kilitli Mekanizmalı Pigtail seçenekleri mevcuttur.