Ürünler

Malecot Nefrostomi Kateteri

Perkütan yolu ile böbrekten drenaj amaçlı kullanılan kateterlerdir. Bu kateterlerde Pigtail, Malecot ve Kilitli mekanizmalı Pigtail seçenekleri mevcuttur.