Ürünler

Prostat Biyopsi İğneleri

Mesane ve üretra fonksiyonlarını takip etmek için ve idrar kaçırmanın biçimini ve derecesini tespit etmek amacıyla kullanmaktadır.