Ürünler

Turp Loop Elektrotları

Prostat cerrahisinde kullanılan monopolar loop'lardır.